Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання"
Опис: Дисципліна з циклу професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", з кількістю кредитів – 3, загальним часом – 90 годин, з них аудиторних – 40 годин, самостійна робота – 50 годин; вивчається на четвертому курсі, у другому семестрі; вид контролю – залік.
Цілі: 1. Знання сутності та принципів фінансового планування.
2. Оволодіння методами фінансового планування.
3. Усвідомлення організації оперативного, поточного та перспективного фінансового планування на підприємстві.
4. Знання сутності та призначення бюджетування.
5. Визначення системи бюджетного управління на підприємстві.
6. Оволодіння методикою бюджетування на підприємстві.
7. Усвідомлення видів та особливостей розробки бюджетів на підприємстві.
8. Знання бюджетної організації та мотивації на підприємстві.
9. Усвідомлювати сутність, принципи та методи бюджетного контролю і регулювання на підприємстві.
Оцінювання: Знання матеріалу оцінюється за 5-бальною системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS
Теми: Тема 1. Фінансове планування: сутність, задачі, методи, принципи.
Тема 2. Система управління підприємством на принципах бюджетування.
Тема 3. Облікова політика підприємства як фундамент для бюджету.
Тема 4. Основні організаційні етапи постановки і впровадження бюджетування.
Тема 5. Формування бізнес-прогнозів для розрахунку зведеного бюджету підприємства.
Тема 6. Побудова основного бюджету підприємства.
Тема 7. Аналіз бюджетів та контроль їх виконання.
Тема 8. Інформаційні технології у фінансовому плануванні.
Метод навчання: Під час викладання дисципліни для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як проблемні лекції, семінари-дискусії, дистанційне навчання в інформаційно-освітньому середовище efront.
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Андрющенко, Галина Георгіївна Лисак, Наталія Борисівна Кащена
Розділ: 23
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик