Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Податкова система"
Опис: Дисципліна з циклу професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", з кількістю кредитів – 5, загальним часом – 150 годин, з них аудиторних – 56 годин, самостійна робота – 94 години; вивчається на четвертому курсі, у першому семестрі; вид контролю – іспит.
Цілі: 1. Засвоєння сутності та видів податків.
2. Засвоєння механізму оподаткування.
3. Опанування Податкового кодексу України та базових законів, що регулюють податкові відносини в Україні.
4. Формування навичок податкової роботи щодо правильності розрахування, повноти та своєчасності перерахування податків у бюджет.
5. Набуття навичок зі складання податкової звітності.
Оцінювання: Знання матеріалу оцінюється за 5-бальною системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS
Теми: Тема 1. Теоретичні та організаційні засади оподаткування
Тема 2. Податок на прибуток підприємств
Тема 3. Податок на доходи фізичних осіб
Тема 4. Спрощена система оподаткування
Тема 5. Податок на додану вартість
Тема 6. Акцизний податок
Тема 7. Мито
Тема 8. Екологічний податок
Тема 9. Податок на майно
Тема 10. Рентна плата
Інша інформація: До вивчення курсу є глосарій з відповідними термінами та визначеннями.
Метод навчання: Під час викладання дисципліни для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як проблемні лекції, семінари-дискусії, дистанційне навчання в інформаційно-освітньому середовище efront.
Мова: Українська
Викладачі: Анжеліка Сергіївна Крутова
Розділ: 24, Проекти: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися