Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління попитом"
Опис: Дисципліна викладається для спеціальності 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність; студентам освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Змістовних модулів - 2. Загальна кількість 76 годин. (лекцій 32, практичні 32, самостійна робота 12).
Цілі: Метою є формування сучасної системи поглядів галузі управління попитом; набуття фахових компетенцій щодо забезпечення балансу попиту та потужностей, які має сервісна компанія, з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективності діяльності підприємства
Оцінювання: Усне опитування, презентація доповідей (рефератів), консультації, співбесіда, перевірка виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи, проміжний контроль зі змістових модулів, іспит.
Теми: Змістовий модуль містить 8 тем.
Ресурси: законодавча база, навчальні посібники, інтернет ресурси, які перелічені у робочій програмі дисципліни
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Миколаївна Прядко
Розділ: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися