Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Банківський маркетинг"
Опис: Метою вивчення дисципліни «Банківський маркетинг» є формування системи теоретичних знань і отримання практичних умінь і навичок з питань здійснення маркетингової діяльності у банківській установі.
Цілі: Основними цілями вивчення дисципліни «Банківський маркетинг» є:
формування у студентів компетенції з виявлення маркетингових можливостей банківських установ та дослідження стану фінансового ринку;
оволодіння практичними навичками роботи зі здійсненням маркетингової діяльності у банку.
Оцінювання: Залік
Теми: Тема 1. Поняття і сутність банківського маркетингу.
Тема 2. Ринок банківських продуктів і послуг.
Тема 3. Конкурентне середовище банку.
Тема 4. Маркетингова стратегія банку.
Тема 5. Продуктова політика банку.
Тема 6. Цінова політика банку.
Тема 7. Збутова політика банку.
Тема 8. Комунікаційна політика банку.
Тема 9. Організація та контроль у банківському маркетингу.
Мова: Українська
Викладачі: Ігор Тарасов
Розділ: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися