Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Маркетинг послуг"
Опис: Дисципліна викладається для спеціальності 075 Маркетинг; рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
освітньо-професійна програма Маркетинг.
Змістовних модулів - 2.
Цілі: Метою вивчення дисципліни «Маркетинг послуг» полягає у формуванні у студентів сучасного світогляду в галузі маркетингової діяльності підприємств сфери послуг, системи фахових компетентностей, що дозволяють приймати обґрунтовані практичні навички застосування маркетингового інструментарію при продукуванні послуг.
Оцінювання: Усне опитування, презентація доповідей (рефератів), консультації, співбесіда, перевірка виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи, проміжний контроль зі змістових модулів, іспит.
Теми: Змістовий модуль містить 10 тем.
Ресурси: законодавча база, навчальні посібники, інтернет ресурси, які перелічені у робочій програмі дисципліни
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Миколаївна Прядко
Розділ: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися