Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Макроекономіка. Мікроекономіка"
Опис: Вивчення макро- та мікроекономіки як складових частин економічної теорії надає студенту фундаментальні теоретичні знання та базові практичні навички з розуміння механізму функціонування національної економіки в контексті класичної, кейнсіанської, монетаристської та неоліберальної традицій та ринкової економіки за умов обмеженості економічних ресурсів та безмежності людських потреб на рівні первинних господарських одиниць (домогосподарств, фірм).
Цілі: формування системи економічних знань про механізм функціонування національної економіки на підставі макроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою; формування системи знань з теорії поведінки споживача, теорії підприємства та ринкових структур, загальної рівноваги та ефективності, забезпечення фундаментальної підготовки студентів щодо методології аналізу ринкового середовища і ринкових механізмів, способів оцінки виробничо-економічного потенціалу та закономірностей поведінки економічних агентів.
Оцінювання: поточний тестовий контроль; підсумковий контроль - іспит; для спеціальності "Менеджмент" - виконання курсової роботи
Мова: Українська
Викладачі: Неля Федоренко, Наталія Григорівна Ушакова
Розділ: 70, Тести: 15, Проекти: 16
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися