Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "1. Управлінські компетенції викладача вищої школи в умовах євроінтеграції закладів вищої освіти України"
Опис: Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.
Характеристика навчальної дисципліни: змістових модулів – 1, дистанційна форма навчання.
Загальна кількість годин – 60 (лекції - 16; практичні (семінарськи) -12; самостійна - 32).
Цілі: Поглиблення знань науково-педагогічних працівників з питань реформування системи освіти в контексті загальноєвропейських тенденцій; формування та розвиток управлінської компетенції викладача вищої школи згідно вимог сучасної парадигми освіти.
Оцінювання: Підсумковий контроль: обговорення наукової публікації (тези доповіді на науково-методичну конференцію ХДУХТ) за темами змістового модулю.
Теми: Змістовий модуль містить три теми.
Метод навчання: дистанційно
Мова: Українська
Викладачі: Віктор Артеменко, Ірина Бубенець
Розділ: 15
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик