Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління інноваційними проектами"
Опис: Дисципліна "Управління інноваційними проектами" є нормативною, кількістю кредитів - 4, загальним часом - 120 годин, з них аудиторних - 36 годин, викладається на першому курсі у другому семестрі магістрам спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Цілі: Надання студентам ґрунтовних знань щодо розуміння специфіки обґрунтування і розробки інноваційних проектів, набуття вмінь і навичок для здійснення ефективного управління процесами їх реалізації, засвоєння методів та відповідного інструментарію, необхідних для успішного управління проектами, а також адаптації та впровадження проектних рішень у практичній діяльності.
Оцінювання: Поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи на практичних семінарських заняттях; модульна контрольна робота. Підсумковий контроль за дисципліною: для спеціальності 076 - залік.
Метод навчання: Зміст дисципліни розкривається через систему специфічних методів і інструментів проектного менеджменту, зокрема через методи сітьового планування, процесний підхід до організації робіт у проекті, методи контролю та оцінки проектів
Мова: Українська
Викладачі: Олена Михайлівна Филипенко
Розділ: 32
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися