Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Стратегічне управління та розвиток бізнесу"
Опис: Дисципліна "Стратегічне управління та розвиток бізнесу" входить до навчального плану підготовки магістра; галузь знань 07 Управління та адміністрування; спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Цілі: Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів системи спеціальних знань щодо створення і забезпечення функціонування систенми стратегічного управління, спрямованої на забезпечення розвитку бізнесу
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань студентів
Теми: Зміст дисципліни відображено у робочій програмі
Ресурси: Інформаційні джерпела за дисципліною наведедені у робочій програмі
Мова: Українська
Викладачі: Oлена Анатоліївна Круглова, Валентин Олександрович Олім
Розділ: 12
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися