Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Інформаційні технології в наукових дослідженнях"
Опис: Дисципліна призначена для студентів спеціальності 181 "Харчові технології", освітній рівень - другий (магістерський). Вивчається у другому семестрі першого року підготовки.
Цілі: Формування професійних компетентностей щодо використання новітніх інформаційних та комунікаційних технологій і програмних засобів у науковій роботі.
Оцінювання: за національною шкалою та ECTS.
Теми: 1. Інформаційні комп’ютерні технології у наукових дослідженнях.
2. Комп’ютерна обробка результатів наукових досліджень засобами MS Visio, MS Excel та Statistica.
3. Розробка у програмному середовищі MS Project графічно-функціональних схем.
4. Застосування спеціалізованих програмних засобів «Парус», «R-Kipper», «1С:Ресторан» та «1С:Предприятие» в підприємствах ресторанного господарства.
Ресурси: Робоча програма, лекції у схемах, лабораторний практикум, завдання для самостійної роботи, питання до тесту, тест.
Інша інформація: Скористатися Інтерет-ресурсами для завантаження додаткового прогорамного забезпечення.
Метод навчання: Вивчення теоретичного матеріалу тем за поданими схемами, виконання завдань відповідно плану роботи, відправлення файлів з виконаними завданнями викладачу на перевірку (e-mail: chagovec.v@ukr.net), виконання підсумкового тесту для заліку.
Мова: Українська
Викладачі: Віта Віталіївна Чаговець
Розділ: 5, Тести: 1
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик