Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Оцінка ефективності бізнес-проектів"
Опис: Дисципліна "Оцінка ефективності бізнес-проектів" входить до навчального плану підготовки магістра; галузь знань 18 Виробництво та технології; спеціальність 181 Харчові технології
Цілі: Метою викладання дисципліни «Оцінка ефективності бізнес-проектів» є надання студентам ґрунтовних знань про методи обґрунтування ефективності бізнес-проектів і набуття практичних навичок оцінювання доцільності їх реалізації
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань студентів.
Теми: Зміст дисципліни відображено у робочій програмі
Ресурси: Інформаційні джерела за дисципліною наведені у робочій програмі
Мова: Українська
Викладачі: Oлена Анатоліївна Круглова
Розділ: 13
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися