Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Корпоративне управління"
Опис: Дисципліна "Корпоративне управління" входить до навчального плану підготовки; магістра галузь знань 07 Управління та адміністрування; освітньо-професійна програма Бізнес-адміністрування
Цілі: Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань щодо системи корпоративного управління
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань студентів.
Теми: Зміст дисципліни відображено у робочій програмі
Ресурси: Інформаційні джерела за дисципліною наведені у робочій
Мова: Українська
Викладачі: Oлена Анатоліївна Круглова, Валентин Олександрович Олім
Розділ: 11
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися