Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фінансовий менеджмент"
Опис: Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 07- управління та адміністрування, 071 Облік і оподаткування, магістр.
Характеристика навчальної дисципліни: змістових модулів – 3, денна, заочна та дистанційна форма навчання.
Загальна кількість годин – 120 (лекції - 18; практичні (семінарськи) -18; самостійна - 84).
Цілі: Мета вивчення дисципліни – надання майбутнім фахівцям знань щодо прийомів і методів управління
різними аспектами фінансової діяльності суб’єктів господарювання та
формування практичних навичок їх застосування при розробці та
обгрунтуванні управлінських рішень щодо формування, використання та
інвестування фінансових ресурсів у процесі їх господарської діяльності.
Оцінювання: Підсумковий контроль: Іспит
Теми: Розділ 1. Фінансовий менеджмент як складова механізму управління
підприємством
Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема 2. Системи забезпечення фінансового менеджменту
Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у
фінансових розрахунках
Розділ 2. Загальні основи управління активами і капіталом
Тема 4. Управління грошовими потокамиТема 5. Управління прибутком
Тема 6. Управління активами
Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу
Розділ 3. Загальні основи управління інвестиціями, фінансовими
ризиками та антикризового управління
Тема 8. Управління інвестиціями
Тема 9. Управління фінансовими ризиками
Тема 10. Аналіз фінансових звітів
Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
Мова: Українська
Викладачі: Ігор Кононов, Олена Валеріївна Жилякова
Розділ: 12, Тести: 7, Проекти: 4
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися