Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Кваліметрія"
Опис: Мета дисципліни «Кваліметрія» - дати майбутнім фахівцям теоретичні основи та практичні рекомендації щодо визначення сутності поняття якості та кількісної оцінки його, що забезпечують уміння аналізувати стан і динаміку об'єктів діяльності з використанням необхідних методів і засобів аналізу.
Цілі: Основними завданнями дисципліни «Кваліметрія» є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок та вмінь щодо організації всебічної кількісної та якісної оцінки якості продукції, а саме:
- отримання знань в області визначення сутності якості об'єктів;
- формування умінь і навичок застосовувати отримані знання для розробки методик та обчислення кількісної оцінки якості;
- оволодіння сучасними методами оцінки якості для ефективного управління нею.
Оцінювання: Залік
Теми: Лекція № 1. Загальні відомості про кваліметрію: поняття та визначення.
Лекція № 2. Методи кваліметрії.
Лекція № 3. Кваліметрична оцінка якості продукції.
Лекція № 4. Основи технології кваліметрії.
Лекція № 5. Якість продукції.
Лекція № 6. Якість проектів.
Лекція № 7. Якість праці.
Лекція № 8. Якість технології.
Мова: Українська
Викладачі: Євгенія Соколова
Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися