Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фізика"
Опис: Вивчення дисципліни «Фізика» полягає у придбанні студентами наукових методів пізнання та сприйняття світу, зокрема природи. Вона вивчає, з одного боку, найбільш фундаментальні властивості матерії і закони її руху (еволюції) та взаємодії окремих її різновидів між собою, а з іншого – найбільш елементарні (первинні) властивості та закони матеріального світу. Сучасна фізика має фундаментальне значення для теорії пізнання природи, формування світогляду, розуміння будови та властивостей навколишнього світу. Фізика глибоко впливає на розвиток інших наук та різних галузей техніки i технології, тому ії вивчення створює базу для професійної підготовки майбутніх фахівців.
Цілі: Формування загальноосвітнього мислення, формування передумов якісного сприйняття спеціальних дисциплін.
Оцінювання: 30 балів
Ресурси: Протягом курсу студентам пропонується використовувати, окрім звичайного НМКД, відео матеріали та онлайн ресурси
Мова: Українська
Викладачі: Андрій Олегович Пак
Розділ: 15, Тести: 4, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися