Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економічна ефективність інноваційних процесів у ГРБ"
Опис: Дисципліна «Економічна ефективність інноваційних процесів у готельно-ресторанному бізнесі» передбачена навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа ступеня освіти - магітр. Кількість кредитів - 4, загальний обсяг годин - 120, аудиторних - 40.
Цілі: Надання магістрантам ґрунтовних знань щодо методів, техніки та інструментарію оцінки економічної ефективності інноваційних процесів у готельно-ресторанному бізнесі в сучасних умовах господарювання з урахуванням світового та вітчизняного досвіду.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань. Поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи. Підсумковий контролю за дисципліною – залік.
Мова: Українська
Викладачі: Марина Віталіївна Чорна
Розділ: 9
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик