Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Підприємницькі мережі та торговельні системи, 051"
Опис: Завдання курсу – засвоєння основних понять у сфері економіки мережевим бізнесом у ритейлі; вивчення методів аналізу та планування основних фінансово-економічних показників торговельних мереж; розвиток самостійного мислення, формування творчого підходу до оцінки економічних результатів, що є складовими мережевого бізнесу; вивчення нормативно-правової бази державного регулювання діяльності торговельних мереж на споживчому ринку; набуття навичок в умовах, що моделюють професійну діяльність.
Цілі: Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних та практичних знань у сфері економіки та управління підприємницькими мережами у торгівлі, набуття умінь використати ці знання в умовах, що моделюють професійну діяльність та формують компетенції, які дозволять приймати ефективні управлінські рішення у сфері побудови та ведення бізнесу.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань студентів. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи. Методи підсумкового контролю за дисципліною – залік.
Теми: Розділ 1. Підприємницькі мережі, їх роль у розвитку ритейлу.
Розділ 2. Особливості підприємницької діяльності торговельних мереж.
Ресурси: Перелік літературних джерел та інтернет ресурсів наведено у робочій програмі.
Мова: Українська
Розділ: 11
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися