Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Конкурентна політика підприємства, 051"
Опис: Дисципліна «Конкурентна політика підприємства» передбачена навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка (ООП Економіка підприємства) ступеня освіти - магістр. Кількість кредитів - 4, загальний обсяг годин - 120, аудиторних - 36.
Цілі: Формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про конкурентну політику підприємства, а також набуття ними знань, умінь і навичок з проведення конкурентного аналізу, формування конкурентних переваг та обгрунтування конкурентної стратегії.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань. Поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи. Підсумковий контролю за дисципліною – залік.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Миколаївна Смольнякова
Розділ: 12
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися