Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управлінський консалтинг, 051"
Опис: «Управлінський консалтинг» викладається здобувачам вищої освіти економічного факультету за спеціальністю 051 Економіка, відображає загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку управлінського консультування; зміст і особливості консультаційних процесів, технології консультування.
Цілі: Формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення та системи спеціальних економічних знань щодо умов і чинників успішного управлінського консультування, усвідомлення підходів і методів надання консалтингових управлінських послуг.
Оцінювання: Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на практичних і семінарських заняттях
Теми: Розділ 1. Теоретичні засади управлінського консультування.
Розділ 2. Роль консалтингу у процесі удосконалення системи управління підприємством.
Ресурси: Перелік літературних джерел та інтернет ресурсів наведено у робочій програмі.
Метод навчання: Пояснювально-ілюстративна лекції з елементами проблемної, лекція-бесіда, аналіз конкретних ситуацій, кейс-метод, брейнстормінг, метод генерування та критичного аналізу ідей, синектики, ділової бесіди, дискусії, діалогу.
Мова: Українська
Викладачі: Поліна Василівна Смірнова
Розділ: 7
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися