Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Антикризова діяльність підприємства, 051"
Опис: Завдання дисципліни – вивчення основних понять, технологій та складових процесу антикризового управління підприємством; набуття практичних навичок розпізнавання і діагностики криз суб’єктів господарювання; вироблення вмінь розробки програм та засобів оздоровлення кризових підприємств, організації ефективного стратегічного, тактичного, оперативного антикризового менеджменту.
Цілі: Формування системи теоретичних знань і практичних вмінь з розпізнавання і оцінки кризових явищ в економіці підприємства та розробки комплексу антикризових дій.
Оцінювання: Під час вивчення диципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань студентів. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на практичних і семінарських заняттях. Метод підсумкового контролю за дисципліною – залік.
Теми: Розділ 1. Сучасна концепція антикризової діяльності підприємства.
Розділ 2. Комплекс антикризових дій на підприємстві.
Ресурси: Перелік літературних джерел та інтернет ресурсів наведено у робочій програмі.
Мова: Українська
Викладачі: Роман Михайлович Бугріменко
Розділ: 6
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик