Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Інтелектуальний бізнес, 051"
Опис: Дисципліна «Інтелектуальний бізнес» формує у студентів систему всебічних знань у сфері інтелектуального бізнесу як специфічного формату бізнесової діяльності
Цілі: Надання студентам ґрунтовних знань щодо методів, техніки та інструментарію формування та управління інтелектуальним бізнесом, економічного обґрунтування напрямків його розвитку та забезпечення успішного функціонування
Оцінювання: Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на практичних і семінарських заняттях.
Методи підсумкового контролю за дисципліною – екзамен
Теми: Тема 1. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу
Тема 2. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення
Тема 3. Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в Україні
Тема 4. Моделювання інтелектуального бізнесу
Тема 5. Управління інтелектуальним бізнесом
Тема 6. Інформаційне забезпечення інтелек¬туального бізнесу
Тема 7. Мотивація виробників інтелектуальних продуктів
Тема 8. Ризики інтелектуального бізнесу Тема 9. Економічна безпека інтелектуального бізнесу
Тема 9. Економічна безпека інтелектуального бізнесу
Тема 10. Ведення інтелектуального бізнесу
Тема 11. Віртуалізація інтелектуального бізнесу
Ресурси: Перелік літературних джерел та інтернет ресурсів наведено у робочій програмі
Метод навчання: Пояснювально-ілюстративні лекції з елементами проблемної, лекція-бесіда, аналіз конкретних ситуацій, кейс-метод, брейнстормінг, метод генерування та критичного аналізу ідей, синектики, ділової бесіди, дискусії, діалогу
Мова: Українська
Викладачі: Олена Валентинівна Михайлова
Розділ: 11
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися