Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економіка і прогнозування споживчого ринку, 051"
Опис: Дисципліна «Економіка і прогнозування споживчого ринку» передбачена навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка (ООП Економіка підприємства) ступеня освіти - бакалавр. Кількість кредитів - 4, загальний обсяг годин - 120, аудиторних - 56.
Цілі: Формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо особливостей функціонування споживчого ринку, сфери товарного обігу як основної його складової, специфіки формування попиту та пропозиції, підходів до розробки прогнозів ринкової кон’юнктури.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань. Поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи. Підсумковий контролю за дисципліною – залік.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Миколаївна Смольнякова
Розділ: 11
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик