Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Країнознавство"
Опис: Комплексна характеристика країн світу на основі систематизації і узагальнення різноманітних даних: особливостей економіко-географічного положення, наявності природних ресурсів, історичного та культурного розвитку населення, соціально-політичної організації господарства, сучасного розвитку та глобальних проблем людства. Вивчення студентами питань даної програми дозволяє оволодіти предметом курсу, забезпечити відповідний бакалаврському теоретичний рівень підготовки студентів економічного спрямування закладів вищої освіти.
Цілі: Надбання грунтовних економічних знань щодо теорії наукового країнознавства і параметрів країнознавчої класифікації; надання цілісного уявлення про окремі країни і регіони, взаємопов’язані єдністю системи обміну в глобальному масштабі; надбання навичок проводити дослідження економічних явищ і процесів у міжнародній сфері, спираючись на розуміння різноманітності, мультикультурності та можливість самостійно проводити порівняльний країнознавчий аналіз окремих держав і регіонів світу.
Оцінювання: Поточний контроль, проміжний контроль, підсумковий контроль (залік)
Теми: Розділ 1. Економічна та соціальна специфіка регіонів світу.
Тема 1. Теоретичні основи курсу “Країнознавство”. Політична карта світу. Класифікація країн світу за основними країнознавчими параметрами.
Тема 2. Економічна та країнознавча характеристика Європи.
Тема 3. Особливості економічно-рекреаційного
розвитку Азії.
Тема 4. Північна Америка – головний центр світового господарства. Місце і роль регіону Латинська Америка в світовому економічному просторі.
Тема 5. Структура економіки та особливості розміщення природних ресурсів Африки.
Тема 6. Економічний потенціал та країнознавча характеристика регіону „Австралія та Океанія”.
Розділ 2. Роль окремих країн у світовому господарстві.
Тема 7. Федеративна республіка Німеччина.
Тема 8. Франція.
Тема 9. Італія.
Тема 10. Японія.
Тема 11. Сполучені Штати Америки.
Тема 12. Китайська Народна Республіка (КНР).
Тема 13. Південно-Африканська Республіка (ПАР)

Мова: Українська
Викладачі: Оксана Андріївна Кулініч
Розділ: 16, Тести: 7, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися