Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економіка зарубіжних країн"
Опис: На основі новітніх методик дослідженя розвитку різних соціально-економічних моделей систематизується інформація про особливості функціонування господарств країн світу, формуються достатні знання для об'єктивного світорозуміння тенденцій сучасного розвитку, вирішення практичних завдань зовнішньоекономічної діяльності, оволодіння студентами знаннями про структуру та динаміку світової економіки, вплив чинників на диспозицію окремих держав та їх груп в умовах глобалізації світового господарства.
Цілі: Формування у студентів теоретичних знань у галузі аналізу соціально-економічних систем і моделей розвитку країн світу для виявлення адаптивного досвіду ефективного господарювання; надання цілісного уявлення про структуру економіки окремих країн та їх груп; можливість надбання навичок аналітичного оцінювання ефективності економічного співробітництва різних країн з Україною.
Оцінювання: Поточний контроль, проміжний контроль, семестровий (підсумковий) контроль (залік)
Теми: Тема 1. Загальна характеристика сучасної світової економіки.
Тема 2. Міжнародна економічна інтеграція та основні типи міжнародних економічних організацій.
Тема 3. Національні економіки в системі світового господарства.
Тема 4. Варіативність моделей економічного розвитку держав світу.
Тема 5. Детермінанти економічного успіху країн-лідерів.
Тема 6. Північноамериканська модель соціально-економічного розвитку.
Тема 7. Економіка країн ЕС.
Тема 8. Економіка Японії.
Тема 9. Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн.
Тема 10. Економіка країн Центральної та Східної Європи.
Тема 11. Економіка Росії.
Тема 12. Економіка країн, що розвиваються.
Тема 13. Економіка країн Центральної Азії.
Тема 14. Економіка Китаю.
Тема 15. Економіка країн Близького та Середнього Сходу.
Тема 16. Стратегічні торгово-економічні партнери України.
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Андріївна Кулініч
Розділ: 15, Тести: 15, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися