Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства"
Опис: спеціальність 071 "Облік і оподаткування" ступінь магістр. денна та заочна форма навчання . 4 кредита. 120 годин 18 лекцій, 18 практичних та 84 сам работа. залік
Цілі: є формування в слухачів навичок по своєчасному
визначенню кризових ситуацій у діяльності підприємства (організації) для запобігання
можливого збитку внаслідок неефективного використання корпоративних ресурсів.
Оцінювання: систематичний поточний комплексний контроль, залік.
Теми: курс містить 7 тем (18год лекцій)
Ресурси: Начальна, допоміжна, нормативна література та інформаційні ресурси наведено у робочій програмі дисципліни
Інша інформація: Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи економічної безпеки
підприємств як сталої системи організації, їх структура, закономірності безризикового
управління ними, ефективні технології управління у кризовій ситуації для забезпечення
безпеки та життєдіяльності, а також методи раціональної організації структури
економічної безпеки на підприємстві.
Метод навчання: наочні,пояснювальні, практині, аналітичні, самостійна робота, контроь, оцінка
Мова: Українська
Викладачі: Олена Вячеславівна Топоркова
Розділ: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися