Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фінансовий ринок"
Опис: Навчальна дисципліна «Фінансовий ринок» відповідно до діючого навчального плану підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 03 «Управління та адміністрування», спецальності «Фінанси, банківська справа та страхування», є вибірковою і має теоретико-прикладний характер.
Цілі: Мета навчального курсу «Фінансовий ринок» – формування системи теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку, вивчення теоретичних і практичних положень щодо функціонування фінансового ринку як важливої підсистеми фінансових відносин.
Оцінювання: Оцінюються всі блоки завдань
Теми: Тема 1 Сутність та функції фінансового ринку, його роль в економіці
Тема 2 Суб’єкти та об’єкти фінансового ринку, їх класифікація та характеристика
Тема 3 Інституційна та сегментарна структура фінансового ринку
Тема 4 Поняття та класифікація фінансового посередництва
Тема 5 Грошовий ринок та його складові
Тема 6 Обліковий та міжбанківський ринок
Тема 7 Валютний ринок
Тема 8 Ринок позичкового капіталу (кредитний ринок)
Тема 9 Ринок цінних паперів (фондовий)
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Близнюк, Оксана Іванюта
Розділ: 20
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися