Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Центральний банк та грошово-кредитна політика"
Опис: Мета викладання дисципліни - формування теоретичних і прикладних знань в галузі монетарної політики
та функціонування центрального банку, його ролі у проведенні грошово-кредитної політики, забезпечення стійкості національної валюти, стабільності
банківської системи, оптимальної організації платіжної системи і динамічного
розвитку економіки країни
Цілі: Вивчення змісту завдань і основних напрямків діяльності
центрального банку, його механізмів та інструментів грошово-кредитної
політики,за допомогою яких банк регулює пропозицію (масу) і ціну грошей.
Оцінювання: Залік.
Тестовий контроль
Теми: Розділ 1. Організаційні основи діяльності центральних банків.

Тема 1. Виникнення, призначення та функції центральних банків.
Тема 2. Емісія грошей та організація готівкового грошового обігу.
Тема 3. Рефінансування банків.
Тема 4. Організація та регулювання платіжної системи.

Розділ 2. Реалізація монетарної політики центральним банком.

Тема 5. Регулювання банківської діяльності та банківський нагляд.
Тема 6. Кредитно-розрахункове обслуговування уряду.
Тема 7. Валютна політика, валютне регулювання та контроль.
Тема 8. Грошово–кредитна політика та інструменти її реалізації.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Горошанська, Ірина Львівна Шевчук
Розділ: 7, Тести: 6
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися