Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку, аудиті та оподаткуванні"
Опис: Дисципліна професійного циклу Управлінські інформаційні системи в обліку,аудиті та оподаткуванні призначена для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування відповідно до варіативної компоненти Освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. На вивчення дисципліни відводиться 240 годин /8 кредитів.
Цілі: Вивчення дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аудиті та оподаткуванні» сприяє отриманню системи знань про створення та використання в управлінні інформаційних систем і технологій фінансового, управлінського, податкового обліку та контрольно-аналітичних процесів.
Оцінювання: Форма підсумкового контролю успішності навчання - іспит
Теми: Інформаційний обсяг дисципліни містить десять тем за двома змістовими розділами:1розділ (1-й семестр)-4 теми;2розділ (2-й семестр)-6тем.
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Борисівна Чернікова, Анастасія Кашперська, Олена Вячеславівна Топоркова
Розділ: 23
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися