Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Історія фінансів, грошей та страхування"
Опис: Дисципліна «Історія фінансів, грошей та страхування» відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента. Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
Цілі: Метою курсу є формування у майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи та страхування теоретичних знань про суть і необхідність грошей і банківської справи, їх діалектичного розвитку в світлі історії економічної думки для об'єктивної оцінки економічних процесів, що відбуваються на сучасному етапі.
Оцінювання: Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни. оцінюється кожен блок завдань.
Теми: Тема 1 Сутність та історичний характер фінансів.
Тема 2 Виникнення і розвиток грошей та фінансів у Стародавній Греції.
Тема 3 Основні етапи розвитку грошової та фінансової системи у Стародавньому Римі та їх характеристика.
Тема 4 Грошово-банківське господарство та податки в Середньовічнй Європі.
Тема 5 Формування грошово-фінансової системи Київської Русі.
Тема 6 Особливості грошей та фінансів у період існування Польсько-Литовської держави.
Тема 7 Грошове господарство та фінанси козацько-гетьманської доби.
Тема 8 Грошова та фінансова системи України у складі російської імперії.
Тема 9 Гроші та фінанси України у складі СРСР.
Тема 10 Формування грошової та фінансової систем незалежної України.

Мова: Українська
Викладачі: Оксана Іванюта
Розділ: 13, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися