Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Теоретична механіка"
Опис: Дисципліна „ Теоретична механіка ” для студентів за напрямком підготовки 6.050502 „ Інженерна механіка ”, освітній ступінь - бакалавр.
Цілі: Впровадження нових технологій, iнтенсифiкацiї виробничих процесів i поліпшенні якості продукції харчування на засадах; використання високоефективних апаратів, машин i технологічних ліній ознайомитися з багатьма сучасними методами, необхідними для проведення різноманітних інженерних розрахунків машин та споруд
Оцінювання: поточний та підсумковий контроль (іспит)
Теми: Навчальна дисципліна містить 4 теми
Ресурси: Базова, допоміжна література та інформаційні ресурси наведено у робочій програмі
Метод навчання: Лекційні та практичні заняття
Мова: Українська
Викладачі: Станіслав Миколайович Костенко
Розділ: 4
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися