Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Ділова англійська мова"
Опис: «Ділова іноземна мова» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки магістрів спеціальностей 181 «Харчові технології» та 073 «Менеджмент».
Протягом вивчення курсу «Ділова англійська мова» студенти вдосконалюють набуті навички з граматики, лексики, розширюють свої комунікативні компетенції. На етапі оволодіння діловою англійською мовою збільшується роль розвитку мовних навичок у сфері ділового спілкування, що є передумовою розширення словникового запасу студентів для ділового спілкування з зарубіжними партнерами. Студенти готуються до самостійного спілкування. Вивчення лексики, повторення граматичного матеріалу поєднують суто фахову спрямованість з повсякденним та діловим аспектами спілкування.
Цілі: Формування необхідної комунікативної спроможності в сферах наукового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена дослідницькими потребами науковця; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела
Оцінювання: Протіжний та поточний контроль - залік
Теми: 1. Getting a job. Writing resume (CV). Interviewing.
2. Business correspondence.
3. Effective talks and presentations.
4. Handling money. Opening an account.
5. Crosscultural communication.
Ресурси: Рекомендаційна література та інформаційні ресурси наведені у робочій програмі
Метод навчання: Метод дискусії, метод розгорнутої бесіди, метод розв’язання проблемних ситуацій, метод самоконтролю, метод рольових та ділових ігор, письмове опитування; дискусійні слухання, «мозкова атака» – завдання-експромт для вирішення на місці.
Мова: Українська
Викладачі: Аліна Олексіївна Колесник, Ігор Іванович Ковьях, Олена Олегівна Мануєнкова, Олена Миколаївна Муравйова, Людмила Анатоліївна Подворна, Інна Володимирівна Удовенко
Розділ: 35, Проекти: 42
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися