Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фінансова діагностика"
Опис: Навчальна дисципліна «Інвестиційний аналіз» викладається на першому (бакалаврському) рівні здобуття вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" в галузі знань 07 "Управління та адміністрування".
Цілі: Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх фахівців системи знань і навичок вибору напрямів інвестування, оцінки їх ефективності, інвестиційної активності та привабливості підприємства
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовується поточний та підсумковий контроль знань студентів у вигляді іспиту (система ECTS та національна шкала оцінювання).
Теми: Зміст тем дисципліни відображено у робочій програмі.
Ресурси: Інформаційні ресурси за дисципліною наведені у робочій програмі.
Метод навчання: Під час викладання дисципліни для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як проблемні лекції, семінари-дискусії, дистанційне навчання в інформаційно-освітньому середовище eFront.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Борисівна Кащена, Маргарита Михайлівна Мухіна
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися