Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фінансова діагностика"
Опис: Навчальна дисципліна «Фінансова діагностика» викладається на першому (бакалаврському) рівні здобуття вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" в галузі знань 07 "Управління та адміністрування".
Цілі: Мета вивчення дисципліни - формування у студентів теоретико-методичних знань і навичок проведення діагностики потенціалу формування ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності підприємства, обґрунтування рішень щодо їх підвищення та забезпечення сталого розвитку.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовується поточний та підсумковий контроль знань студентів у вигляді іспиту (система ECTS та національна шкала оцінювання).
Теми: Зміст тем дисципліни відображено у робочій програмі.
Ресурси: Інформаційні ресурси за дисципліною наведені у робочій програмі.
Метод навчання: Під час викладання дисципліни для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як проблемні лекції, семінари-дискусії, дистанційне навчання в інформаційно-освітньому середовище eFront.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Борисівна Кащена
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик