Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Вторинна сировина харчової промисловості"
Опис: Дисципліна для студентів спеціальності 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Рівень вищої освіти - перший (бакалаври).
Цілі: Надання студентам знань щодо освоєння та передбачення максимально раціональнішого використання вторинних матеріальних ресурсів для виробництва високоякісних конкурентоспроможних товарів широкого застосування, що надають можливість в майбутньому приймати вірні товарознавчі та експертні рішення.
Оцінювання: Підсумковий контроль - іспит
Теми: Дисципліна містить 10 тем.
Ресурси: Нормативна, основна та допоміжна література наведена у робочій програмі
Метод навчання: Лекції, лабораторні та практичні заняття.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Скирда
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися