Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Технологія напоїв"
Опис:
дисципліна призначена для студентів 4 курсу спеціальності 241 "Готельно - ресторанна справа"
Цілі: полягає в набутті спеціальних знань щодо технології виробництва напоів та практичних навичок з підготовки та проведенні дегустаційних заходів у підприємствах ресторанного господарства
Оцінювання: Оцінювання проводиться за такими критеріями:
- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;
- ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;
- ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються:
- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.
Завершальним етапов вивчення дисципліни є залік.
Мова: Українська
Викладачі: Ксенія Володимирівна Калєнік
Розділ: 14
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися