Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Експертиза товарів"
Опис: для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Цілі: надання ґрунтовних знань студентам щодо методологій, основних правил організації та порядку проведення комплексної експертизи якості та кількості харчових продуктів вітчизняного та зарубіжного виробництва, особливостей проведення експертизи товарів тваринного та рослинного походження, санітарно-епідеміологічної, ветеринарної, фіто-санітарної, екологічної, санітарно-судової експертизи, добре знати і уміти користуватися законодавчою базою, нормативно-технічними вимогами з експертної оцінки товарів, що необхідно для професійної діяльності експерта.
Оцінювання: поточний модульний контроль, підсумковий контроль - іспит
Теми: навчальна дисципліна містить шість тем
Ресурси: основна, нормативна та допоміжна література, інформаційні ресурси наведено у робочій програмі
Метод навчання: лекційні, практичні та лабораторні заняття
Мова: Українська
Викладачі: Дмитро Миколайович Одарченко, Євгенія Соколова
Розділ: 12
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися