Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Монтаж, діагностика та ремонт обладнання"
Опис: Дисципліна має за мету надати студентам комплекс теоретичних та практичних знань у галузі монтажу, ремонту та діагностики обладнання, що дозволить майбутнім фахівцям професійно орієнтуватися в питаннях планування, фінансування, організації та використані технічних засобів і матеріалів під час проведення робіт з монтажу, ремонту та діагностики обладнання переробних та харчових виробництв.
Цілі: Студент повинен знати: планування монтажних, пускових та налагоджувальних робіт; основні види монтажно-технологічної документації; загальні правила проведення монтажних робіт; правила проведення такелажних робіт; основні види налагоджувальних робіт; організацію та фінансування ремонтних робіт; ремонтну документацію; різновиди зносу деталей обладнання; відновлення деталей обладнання; вплив коливань на роботу обладнання; технологію ремонтних робіт; структуру ремонтних цехів; задачі технічної діагности та її використання.
Оцінювання: Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з курсу враховує усі види занять, передбачених навчальним планом, який включає аудиторну роботу: лекційні, практичні заняття, самостійну та індивідуальну позааудиторну роботу студентів.
Підсумковий контроль з курсу – складає 100 балів.
Теми: Розділ 1. Монтаж технологічного обладнання.
Розділ 2. Технічна діагностика.
Розділ 3. Ремонт технологічного обладнання.
Мова: Українська
Викладачі: Євген Миколайович Якушенко
Розділ: 9, Тести: 1, Проекти: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися