Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання"
Опис: Навчальна дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»для здобувачів вищої освіти першого (бакалавр) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Цілі: Набуття студентами базових знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу
Оцінювання: Проміжний модульний контроль; підсумковий контроль - іспит
Теми: Навчальна дисципліна містить 12 тем
Ресурси: Нормативна, основна, допоміжна літератра та інформаційні ресурси (наведені у робочій програмі)
Метод навчання: Пояснювально – ілюстративні, частково-пошукові, дослідницькі, практичні, навчання у співробітництві.
Мова: Українська
Викладачі: Вікторія Лачкова, Тетяна Олексіївна Тарасова
Розділ: 35, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися