Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах"
Опис: Дисципліна «Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах» відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента. Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни складена відповідно до програми підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
Цілі: Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія наукового передбачення економічного розвитку суб’єктів господарювання.
Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах» є навчання майбутніх спеціалістів методології економічних обґрунтувань наступних подій, різноманітних методів і моделей, використання яких дозволяє планувати і оптимізувати проміжні фінансові показники діяльності підприємства та фінансової установи, досягти оптимального прибутку або вартості капіталу, а також дослідження засобів статистичного аналізу для оцінки і передбачення, прогнозування динаміки економічних показників і факторів.
Оцінювання: Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни. оцінюється кожен блок завдань.
Теми: Тема 1 Фінансове планування та прогнозування в системі фінансового менеджменту
Тема 2 Методологія, види та методи фінансового планування
Тема 3 Методологічні основи фінансового прогнозування діяльності підприємств і фінансових установ
Тема 4 Основи бізнес-планування
Тема 5 Поточне фінансове планування. Бюджетування
Тема 6 Оперативне фінансове планування. Контроль виконання фінансових планів
Тема 7 Методологічні основи прогнозування банкрутства та його фінансових наслідків
Інша інформація: Ви повинні переглянути всі блоки.
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Бубенець, Яніна Панфілова, Тетяна Ставерська
Розділ: 16, Тести: 2, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися