Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів"
Опис: Дисципліна «Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів» являє собою інтегрований курс, який складається з трьох розділів: «Загальні основи аналітичної хімії», «Фізична хімія сировини та товарів», «Органічна хімія», яка викладається для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Цілі: Формування вмінь та навичок, необхідних для використання хімічних, фізико-хімічних та оптичних методів хімічного аналізу для проведення ідентифікації, оцінки якості та безпеки товарів
Оцінювання: Екзамен
Теми: Тема 1. Предмет загальної, неорганічної та аналітичної хімії. Значення дисципліни для підготовки товарознавця. Найважливіші поняття та закони загальної хімії
Тема 2. Періодичний закон та періодична система елементів
Тема 3. Сучасні теорії будови атомів та хімічного зв’язку як основа вивчення хіміко-аналітичних і фізичних властивостей сировини та матеріалів
Тема 4. Розчини та теорія електролітичної дисоціації
Тема 5. Рівновага у розчинах координаційних (комплексних) сполук
Тема 6. Аналітична хімія і хімічний аналіз
Тема 7. Якісний хімічний аналіз катіонів, аніонів та речовини
Тема 8. Кількісний аналіз. Титриметричний (об’ємний) аналіз
Метод навчання: Під час проведення занять використовуються словесні та практичні методи навчання, а саме: пояснювально-ілюстративна лекція; частково-пошукова лекція; проблемна лекція; репродуктивна бесіда; евристична бесіда; бесіда; бесіда-повторення; контрольна бесіда; демонстрація; частково-пошукова лабораторна робота; дослідницька лабораторна робота; вправи.
Мова: Українська
Викладачі: Інна Сергіївна Пілюгіна, Олена Іванівна Упатова
Розділ: 10, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися