Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фінанси"
Опис: Навчальний курс «Фінанси» – нормативна дисципліна циклу професійної підготовки бакалаврів у галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Цілі: Мета викладання дисципліни: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.
Знання цих питань необхідні майбутньому фахівцю, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти сутність та тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів суб’єктів господарювання, уміти розробляти та вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави та господарюючих суб’єктів.
Оцінювання: Об`єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни. Оцінюється кожен блок завдань.
Теми: Тема 1 Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів
Тема 2 Генезис і еволюція фінансів
Тема 3 Становлення та розвиток фінансової науки
Тема 4 Фінансове право і фінансова політика
Тема 5 Податки. Податкова система
Тема 6 Бюджет. Бюджетна система
Тема 7 Бюджетний дефіцит
Тема 8 Державний кредит
Тема 9 Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання
Тема 10 Соціальні позабюджетні фонди
Тема 11 Фінанси суб’єктів господарювання
Тема 12 Фінанси домогосподарств
Тема 13 Страхування. Страховий ринок
Тема 14 Фінансовий ринок
Тема 15 Фінансовий менеджмент
Тема 16 Міжнародні фінанси
Тема 17 Фінансова безпека держави
Тема 18 Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою
Тема 19 Фінанси Європейського Союзу

Інша інформація: Ви повинні переглянути всі блоки
Метод навчання: Дистанційне навчання
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Іванюта
Розділ: 58, Тести: 19, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися