Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Харчові концентрати"
Опис: Дисципліна "Харчові концентрати" для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" (професійне спрямування):«Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»
Цілі: набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з технології галузі, вибору раціональних технологічних схем перероблення сировини в готову продукцію з урахуванням її технологічних властивостей та сучасного обладнання, забезпечення безпечності та нешкідливості технологічних процесів, а також вимог споживачів до якості та безпеки готової продукції.
Оцінювання: поточний та підсумковий контроль - іспит.
Теми: Курс містить 10 тем
Ресурси: Начальна та допоміжна література наведена у робочій програмі
Метод навчання: Лекції, практичні, лабораторні роботи
Мова: Українська
Викладачі: Майя Володимирівна Артамонова
Розділ: 12
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися