Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Психологія"
Опис: Напрям: «Сфера обслуговування». Спеціальність: 6.140101 «Готельно- ресторанна справа»
Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
Цілі: надання психологічної підготовки майбутнім фахівцям готельно-ресторанної справи; ефективного використання ними методів психологічного інструментарію; формуванні психологічної культури для успішної реалізації їхньої життєдіяльності, особистісної та професійної самореалізації.
Оцінювання: залік
Теми: Курс містить 8 тем
Ресурси: Нормативну, допоміжну літературу та інформаційні ресурси наведено у робочій програмі
Метод навчання: лекції та семінарські заняття
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Володимирівна Петренко
Розділ: 10, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися