Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економіка підприємства, 051"
Опис: «Економіка підприємства» належить до тих навчальних дисциплін, які є базовими загальнообов’язковими для підготовки фахівців більшості спеціальностей у вищих навчальних закладах згідно освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. Вона передбачає засвоєння студентами теоретичних положень про економіку підприємств різних галузей, а також отримання навичок вирішення конкретних завдань, які пов’язані з різноманітними аспектами діяльності підприємства.
Цілі: Метою викладання дисципліни «Економіка підприємства» є надання студентам ґрунтовних знань з основних розділів прикладної економіки, зокрема, з аналізу, планування, організації та забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки суспільного виробництва, а також формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань щодо економічного механізму, ресурсного забезпечення та результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту окремих напрямків цієї діяльності та їх взаємозв’язку, системи показників, що їх характеризують.
Оцінювання: іспит - наприкінці 1 і 2 семестрів
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Шинкар
Розділ: 30, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик