Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Вища та прикладна математика"
Опис: Напрям підготовки
6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво
Цілі: Дати студентам основи математичного апарату, який використовується для розв’язання задач галузі, моделювання та аналізу виробничих процесів, пошуку оптимальних рішень, ефективного використання сучасного технологічного обладнання та дає змогу використовувати математичні поняття та методи у вивченні подальших курсів за спеціалізацією.
Оцінювання: Іспит
Теми: 5 розділів
12 тем
Ресурси: Основну та допоміжну літературу наведено у робочій програмі
Метод навчання: Лекції, семінарські, практичні завдання, розв'язання індивідуального завдання
Мова: Українська
Викладачі: Дмитро Олександрович Торяник
Розділ: 27
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися