Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління змінами"
Опис: Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»; спеціальність 073«Менеджмент»; спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»; освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр.
Цілі: Формування у майбутніх магістрів з менеджменту організацій і адміністрування сучасного системного мислення та комплексу спеціальних вмінь, практичних знань і навичок у галузі організації процесу управління змінами.
Оцінювання: Поточний, модульний та семестровий контроль.
Теми: Курс містить 11 тем.
Ресурси: Навчальна і наукова література; інтернет-література з українського законодавства, з дисципліни.
Метод навчання: Оглядові та проблемні лекції, семінари-дискусії, тренінги, презентації, робота з навчальною, науковою, методичною літературою, вивчення нормативно-законодавчої інформації.
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Сергіївна Ткачова
Розділ: 12, Тести: 11, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик