Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Проектування об'єктів готельного і ресторанного бізнесу"
Опис: Дисципліна для бакалаврів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
Цілі: Формуванні у студентів системи знань з питань основ проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства у відповідності з їхньою соціально-культурною, утилітарною та естетичною функціями
Оцінювання: 7 семестр - залік; 8 семестр - іспит
Теми: Курс містить 16 тем (4 модулі)
Ресурси: Основна, допоміжна література та інформаційні ресурси наведено у робочій програмі
Метод навчання: Проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії; кейс-метод, ділові ігри
Мова: Українська
Викладачі: Олег Георгійович Терешкин
Розділ: 18
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися