Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Теплотехніка та електротехніка"
Опис: для студентів напрямку підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” - бакалавр
Цілі: підготовка студентів до засвоєння ними спеціальних дисциплін, які потребують знань основ електротехніки та електроніки для наступної професійної діяльності
Оцінювання: 1 семестр - залік; 2 семестр - іспит
Теми: Курс містить 4 модулі, теми наведено у робочій програмі
Ресурси: Основна література наведена у робочій програмі дисципліни
Метод навчання: лекції, лабораторні заняття, консультації, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань
Мова: Українська
Викладачі: Микола Анатолійович Чеканов
Розділ: 11
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися