Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Облік в банках"
Опис: Дисципліна «Облік у банках» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр спеціальності 071 «Облік і аудит»
Цілі: надання майбутнім фахівцям необхідних знань з теоретичних та практичних основ організації бухгалтерського обліку в банках, вивчення методичних принципів організації обліку основних банківських операцій, розробки управлінських рішень питань облікової політики банку, логічного мислення, уміння орієнтуватися у специфічних умовах функціонування комерційних банків, а також надалі адаптувати здобуті знання у процесі діяльності.
Оцінювання: Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результатами поточного контролю знань та виконання завдань, що виносяться на іспит.
Теми: Розділ 1. Основні принципи обліку у банках
Розділ 2. Облік депозитних операцій, операцій з цінними паперами та інших банківських операцій
Ресурси: Рекомендована (Базова) література, Нормативно-законодавча, Допоміжна, Інформаційні ресурси.
Метод навчання: Для ефективного засвоєння матеріалу дисципліни «Облік у банках» у викладанні використовуються наступні методи навчання:
- пояснювально – ілюстративний;
-репродуктивний;
-дослідницький;
-навчання у співробітництві;
-метод конкретних стуацій (кейс-метод).
Мова: Українська
Викладачі: Надія Сергіївна Ковалевська, Ірина Володимирівна Нестеренко
Розділ: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися