Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління результативністю маркетингу"
Опис: Адаптація до динамічних змін у бізнес-середовищі та вибір оптимальної стратегії розвитку на основі підвищення результативності маркетингу зумовлює необхідність координації цього процесу, що особливо актуально для вітчизняних підприємств.Важливість для бізнесу та суспільства підготовки фахівців, здатних оцінювати як короткострокові, так і довгострокові ефекти взаємодії із цільовим ринком, застосовуючи не лише фінансові, а й нефінансові показники зумовила включення дисципліни «Управління результативністю маркетингу» до навчального плану підготовки магістрів маркетингу.
Цілі: формування у маркетологів фахових компетентностей щодо діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та визначення комплексу ефективних засобів управління результативністю маркетингу та бізнесу в цілому.
Оцінювання: Перевірка та оцінювання знань студентів з навчального курсу «Управління результативністю маркетингу» здійснюється шляхом проведення усного опитування, перевірки підготовлених презентацій доповідей (рефератів), консультації, співбесіди, перевірки виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи, проміжний контроль зі змістових розділів, залік.
Метод навчання: Специфіка дисципліни «Управління результативністю маркетингу» зумовлюється прикладним характером спрямованості знань. Під час вивчення курсу застосовуються такі форми навчання: лекція, демонстрація, семінар, практичне заняття, залік.Основні методи навчання, використовувані для засвоєння знань з «Управління результативністю маркетингу», відповідно до наведених форм навчання поділяються на методи викладання та учіння (навчального пізнання).
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Юріївна Мелушова
Розділ: 21, Проекти: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися