Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі"
Опис: У дисципліні вивчаються економічні інформаційні системи різних класів, призначені для біжнародного бізнесу, та комп’ютерні технології, що забезпечують їх функціонування.
Цілі: Формування у студентів системи теоретичних і практичних знань щодо раціонального використання в міжнародному бізнесі сучасних інформаційних систем і технологій.
Оцінювання: Бальне оцінювання за національною шкалою: до 59 балів - не зараховано, 60-100 балів - зараховано; за шкалою ECTS: 60-63 (E), 64-73 (D), 74-81 (C), 82-89 (B), 90 – 100 (A).
Теми: 1. Основні поняття та роль інформаційних систем в управлінні. 2. Життєвий цикл економічної інформаційної системи. 3. Еволюція стратегічних моделей управління в інформаційних системах. 4. Економічні інформаційні системи різних класів.
Ресурси: Електронні ресурси додаються до кожної теми.
Метод навчання: Слайд-лекції, електронні інтернет-ресурси, навчальні відеофільми, skype для індивідуально-консультативної роботи.
Мова: Українська
Викладачі: Віта Віталіївна Чаговець, Сергій Олександрович Зубков
Розділ: 16, Проекти: 4
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися